Lista artykułów

Nazwa artykułu
V etap naboru do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim
Protokół nr 6/2018 z V etapu naboru do służby w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim na
stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej.
17.04.2018 więcej
III i IV etap naboru do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim
Protokół nr 5/2018 z III i IV etapu naboru do służby w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie
Lubelskim na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej.
13.04.2018 więcej
II etap naboru do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim
Protokół nr 4/2018 z II etapu naboru do służby w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim na
stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej.
11.04.2018 więcej
II etap naboru do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim
Protokół nr 3/2018 z II etapu naboru do służby w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim na
stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej.
10.04.2018 więcej
II etap naboru do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim
Protokół nr 2/2018 z II etapu naboru do służby w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim na
stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej.
06.04.2018 więcej
I etap naboru do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim
Protokół nr 1/2018 z I etapu naboru do służby w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim na
stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej.
04.04.2018 więcej