2017-11-29

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski

Tel.: 15 872 43 40

Fax.: 15 872 11 82

E-mail: kp-janowlubelski@straz.lublin.pl


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca JRG - mł. bryg. Piotr Drzymała 

tel. 15 872 50 24 wew. 226
tel. kom. 504 065 003

 

Zastępca Dowódcy JRG - mł. bryg.Tadeusz Dziura

tel. 15 872 50 24 wew.  223

tel. kom. 509 123 850


Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału - bryg. Józef Kusy

tel. 15 872 43 40 wew. 211
tel. kom. 508 279 679Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

tel. 15 872 43 40

Kierownik Sekcji - mł. bryg. Piotr Mak

tel. 15 872 43 40 wew. 213


Starszy specjalista - mgr Mariola Flis

tel. 15 872 43 40 wew. 204Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

St. Inspektor - asp. sztab. Michał Jakubiec

tel. 15 872 43 40 wew. 209

tel. kom. 503 366 743Samodzielne Stanowisko ds. Finansów

Główny Księgowy - st. ogn. Urszula Chmiel

tel. 15 872 43 40 wew. 212Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontrolno - rozpoznawczych

Starszy specjalista - mł. kpt. Wiktor Albiniak 

tel. 15 877 43 40 wew. 210Sprawy z zakresu BHP

Starszy specjalista - mgr Mariola Flis

tel. 15 877 43 40 wew. 204


Rzecznik prasowy

mł. bryg. Piotr Drzymała

tel. 15 872 43 40 wew. 226

tel. kom. 504 065 003