2017-11-29

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski

Tel.: 15 872 43 40

Fax.: 15 872 11 82

E-mail: kp-janowlubelski@straz.lublin.pl


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca JRG - mł. bryg. Piotr Drzymała 

tel. 15 872 50 24 wew. 226
tel. kom. 504 065 003

 

Zastępca Dowódcy JRG - mł. bryg.Tadeusz Dziura

tel. 15 872 50 24 wew.  223

tel. kom. 509 123 850


Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału - bryg. Józef Kusy

tel. 15 872 43 40 wew. 211
tel. kom. 508 279 679Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

tel. 15 872 43 40

Kierownik Sekcji - mł. bryg. Piotr Mak

tel. 15 872 43 40 wew. 213


Starszy specjalista - mgr Mariola Flis

tel. 15 872 43 40 wew. 204Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

St. Inspektor - asp. sztab. Michał Jakubiec

tel. 15 872 43 40 wew. 209

tel. kom. 503 366 743Samodzielne Stanowisko ds. Finansów

Główny Księgowy - st. ogn. Urszula Chmiel

tel. 15 872 43 40 wew. 212Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontrolno - rozpoznawczych

Starszy specjalista - mł. kpt. Wiktor Albiniak 

tel. 15 877 43 40 wew. 210Sprawy z zakresu BHP

Starszy specjalista - mgr Mariola Flis

tel. 15 877 43 40 wew. 204


Rzecznik prasowy

mł. bryg. Piotr Drzymała

tel. 15 872 43 40 wew. 226

tel. kom. 504 065 003

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się